Blank Cover Image

Praññʿ thoṅʿ cu tuiṅʿʺ raṅʿʺ sāʺ lū myuiʺ myāʺ puṃ praṅʿ ʾa mhatʿ cañʿ

フォーマット:
図書
出版情報:
[S.l.] : Lū thu Ūʺ Lha
書誌ID:
BA57653507
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

Nayʿ capʿ Desa nhaṅʿʹ Tuiṅʿʺ raṅʿʺ sāʺ Lū myuiʺ myāʺ e* Phvaṃ phruiʺ Tuiʺ takʾ mhu ʾA koṅʿ …

Puṃ nhipʿ reʺ nhaṅʿʹ cā ʾupʿ thutʿ ve reʺ lupʿ ṅanʿʺ

Sakʿ krīʺ ca padesā pru cu reʺ chapʿ koʿmītī

Cā pe Bimānʿ

Canʿʺ Canʿʺ Lha, Ma, Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ. Cā kraññʿʹ tuikʿ Paññā Ṭhāna

Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ, Cā kraññʿʹ tuikʿ paññā Ṭhāna

Lha Lha Vaṅʿʺ, Ma, Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ. Cā kraññʿʹ tuikʿ Paññā Ṭhāna

Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ, Cā kraññʿʹ tuikʿ paññā Ṭhāna

Maṅʿʺ Nuiṅʿ, Ūʺ

Praññʿ thoṅʿ cu Mranʾ mā nuiṅʿ ṅaṃ toʿ yañʿ kyeʺ mhu vanʿ krīʺṭhā na

Nvaiʹ Nvaiʹ Vaṅʿʺ, Ma, Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ. Cā kraññʿʹ tuikʿ Paññā Ṭhāna

Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ, Cā kraññʿʹ tuikʿ paññā Ṭhāna

Mraṅʿʹ Mraṅʿʹ, Ma, Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ. Cā kraññʿʹ tuikʿ Paññā Ṭhāna

Ranʿ kunʿ Takkasuilʿ, Cā kraññʿʹ tuikʿ paññā Ṭhāna

Mranʿ māʹ Chuirhayʿlacʿ Lamʿʺ cañʿ Pātī. Ba hui Koʿmītī Ṭhāna khyupʿ

Mranʿ māʹ Chuirhayʿlacʿ Lamʿʺ cañʿ Pātī