Blank Cover Image

ຈັນຍາສາດ : 640 ວິທະຍາສາດການເມືອງ, ຄະນະວິທະຍາສາດສັງຄົມ / ຮຽບຮຽງໂດຍ ພຽງສີ ແສນສະຖິດ ; ກວດແກ້ໂດຍ ພູວານ ພະໄຊສິດທິເດດ, ລຳໄມ ພິພັກຂະວົງ

フォーマット:
図書
タイトルのヨミ:
ຈັນຍາສາດ : 640 ວິທະຍາສາດ ການເມືອງ, ຄະນະ ວິທະຍາສາດ ສັງຄົມ — Channyāsāt : 640 vithanyāsāt kānmư̄ang, Khana vithanyāsāt sangkhom
言語:
ラオ語
出版情報:
ວຽງຈັນ : ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2002-2003
形態:
[8], 80 p. ; 25 cm
著者名:
書誌ID:
BA65363706
主題:
150; 309; 311; 372.236
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

Bunsom Sīhālāt, Phīangsī Sǣnsathit, Vīangvilai Thīangchansai, Mahāvithanyālai hǣng sāt

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Singkham Bunlư̄tai, Khamphāi Sīsavan, Sathāban Khonkhwā Vithanyāsāt Kānsưksā hǣng Sāt (Laos)

Sathāban Khonkhwā Vithanyāsāt Kānsưksā hǣng Sāt, Kasūang Sưksāthikān

Sūnthǭn Phommasǭn, Phākvisā Khanitsāt, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. Khana Kammāthikān visākān

Khana Kammāthikān visākān, Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Manīsai Phōthisān, Phūvīang Phūmīlai, Silikamkǭn Sīsulāt, Pākīan Lūangsaisana, Sathāban Khonkhwā …

Sathāban Khonkhwā Vithanyāsāt Kānsưksā, Kasūang Sưksā Thikān

Khamlư̄sā Nūansavan, Khamphœ̄i Phommachan, Khana Sētthasāt læ Kānkhumkhǭng, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. …

Khana Kammāthikān Visākān, Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Khamphā Sīsuvong, Khamphiu Nāmlammūn, Khammœng Mūanmanī, Bǭsǣngkham Vongdālā, Mahāvithanyālai hǣng sāt

Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Nālī Būasangthǭng, Nuttā Somsanit, Sutsākhǭn Sitthisak, Mahāvithanyālai hǣng sāt, Lammai Phiphakkhavong

Khanakammāthikānvisākān Mahāvithanyālai hǣng sāt

Mahāvithanyālai hǣng sāt

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ສ.ປ.ປ.ລາວ

Brezhnev, L. I., ʿĀnātōlī Matvēyep, Somphǭn Phǣnglattanavong, Kikǣo Suvannaphūm

Samnakphim "Palōkalet"

Phanǣk Sưksā Sūnkāng Nǣo Lāo Hak Sāt

Phanǣk Sưksā Sūnkāng Nǣo Lāo Hak Sāt

Khūnmī Kǣovongsā, Mīthǭng Suvanvisai, Sathāban Khonkhwā Vithayāsāt Kān Sưksā hǣng Sāt (Laos)

Sathāban Khonkhwā Vithanyāsāt Kānsưksā hǣng Sāt

Hǭngkān Sưksā Sūnkāng Nǣo Lāo Hak Sāt

Hǭngkān Sưksā Sūnkāng Nǣo Lāo Hak Sāt