close
1.

図書

図書
内蒙古自治区科学技术志编纂委员会编
出版情報: 呼和浩特 : 内蒙古人民出版社, 1997.4
シリーズ名: 内蒙古自治区地方志丛书 ; . 内蒙古自治区志||ナイモンゴル ジチクシ||nei meng gu zi zhi qu zhi
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
任亚平主编
出版情報: 呼和浩特 : 内蒙古人民出版社, 1999.7
シリーズ名: 内蒙古自治区地方志丛书 ; . 内蒙古自治区志||ナイモンゴル ジチクシ||nei meng gu zi zhi qu zhi
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
《内蒙古自治区志・商业志》编纂委员会编
出版情報: 呼和浩特 : 内蒙古人民出版社, 1998.8
シリーズ名: 内蒙古自治区地方志丛书 ; . 内蒙古自治区志||ナイモンゴル ジチクシ||nei meng gu zi zhi qu zhi
所蔵情報: loading…
4.

図書

図書
内蒙古自治区地方志办公室编
出版情報: 北京 : 方志出版社, 2012.9
シリーズ名: 内蒙古自治区地方志丛书 ; . 内蒙古自治区志 = ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ||ナイモンゴル ジチクシ||nei meng gu zi zhi qu zhi = Ȯbȯr Mongġol-un ȯbertegen jasaqu oron-u oyilalġ-a
所蔵情報: loading…
5.

図書

図書
内蒙古自治区地方志办公室编
出版情報: 北京 : 方志出版社, 2012.2
シリーズ名: 内蒙古自治区地方志丛书 ; . 内蒙古自治区志 = ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠣ ᠣᠷᠣᠨ ᠦ ᠣᠶᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ||ナイモンゴル ジチクシ||nei meng gu zi zhi qu zhi = Ȯbȯr Mongġol-un Ȯbertegen jasaqu oron-u oyilalġa
所蔵情報: loading…