close
1.

図書

図書
Agarwal, R. C. S.
出版情報: Mandalay : Myawady Press, [19--]
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
Ūʺ Cuiʺ Vaṅʿʺ
出版情報: Ranʿ Kunʿ : Cā nuiṅʿ ṅaṃ Cā pe tuikʿ, 1969
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
Ūʺ ʾĒʺ Khyui
出版情報: [Ranʿ kunʿ] : Takkasuilʿ Nayʿ mre, Takkasuilʿ myāʺ puṃ nhipʿ tuikʿ, 1982
所蔵情報: loading…
4.

図書

図書
Builʿ Sakhaṅʿ Cha rā
出版情報: Ranʿ kunʿ : Thvanʿʺ Ne Roṅʿ cā pe, 1975
所蔵情報: loading…
5.

図書

図書
as rev. and enl. by Robert C. Stevenson ; and rev. F. H. Eveleth
出版情報: Rangoon : Baptist Board of Pub., 1953
所蔵情報: loading…
6.

図書

図書
as revised and enlarged by E. O. Stevens, Francis Mason and F. H. Eveleth
出版情報: Rangoon : Baptist Board of Publications, 1956
所蔵情報: loading…
7.

図書

図書
Ūʺ Taṇʿʹ Chve
出版情報: Ranʿ kunʿ Mruiʹ : Cā pe Loka Cā ʾupʿ tuikʿ, [1970]
所蔵情報: loading…
8.

図書

図書
Praññʿ thoṅʿ cu Mranʿ mā Nuiṅʿ ṅaṃ toʿ ʾA cuiʺ ra, Paññā reʺ Vanʿ krīʺ Ṭhāna, Mranʿ mā cā ʾA phvaiʹ
出版情報: Ranʿ kunʿ : Mranʿ Mā Cā ʾA phvaiʹ, 1991
所蔵情報: loading…
9.

図書

図書
by Maung Po Hla
出版情報: Ranʿ kunʿ : Khvatʿ Doṅʿʺ Cā pe, [1975]
所蔵情報: loading…
10.

図書

図書
Cha rā Ñāṇʿ
出版情報: Ranʿ kunʿ : Haṃsāvatī, 1954
所蔵情報: loading…