Blank Cover Image

ພາສາລາວ ສຳລັບ ນັກສຶກສາປີທີໜຶ່ງ ວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດພື້ນຖານ / ຄະນະຮຽບຮຽງ, ບົວລີ ປະພາພັນ ... [et al.] ; ຄະນະກວດແກ້, ຄະນາຈານຈຸວິຊາພາສາລາວ

フォーマット:
図書
タイトルのヨミ:
ພາສາ ລາວ ສຳລັບ ນັກສຶກສາ ປີ ທີ ໜຶ່ງ ວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ພື້ນຖານ — Phāsā Lāo samlap naksưksā pī thī nưng : Vithanyālai vithanyāsāt phư̄nthān
言語:
ラオ語
出版情報:
ວຽງຈັນ : ພາກວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, 2001
形態:
v, 115 p. ; 25 cm
著者名:
書誌ID:
BA6389509X
主題:
Textbooks -- Laos; Lao language; 829.369
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

Kīangkǣo Nūannavong, Khanāchān chu visā Vannakhadī Lāo, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. Phāk visā Phāsā Lāo-Vannakhadī

ພາກວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Būalī Paphāphan, ʿǬnkǣo Nūannavong, Sathāban Khonkhwā Vithanyāsāt Kānsưksā hǣng Sāt (Laos)

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ

Khamhung Sǣnmanī, Khanāchān chu visā thitsadī phāsā, Mahāvithanyālai hǣng sāt. Phāk visā phāsā Lāo-Vannakhadī

ພາກວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Khemphet Būlomsai, Phākvisā Chittavithanyā-Kānnæ nǣo, Khana Kammāthikān Visākān Mahāvithanyālai hǣng Sāt

ຄະນະກຳມາທິການວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Khamsǭn Thǭngmīsai, Kongchan Phamư̄ang, Khanāchān chu visā thitsadī vannakhadī, Mahāvithanyālai hǣng sāt. …

ພາກວິຊາພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

Lāvan Vongkhamsān, Vātsanā Chanthanasin, Sainyasak Lāsachak, Phāk Visā Sētthasāt, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. …

Khana Sētthasāt læ Kānkhumkhǭng, Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Khamsǭn Thǭngmīsai, Vīangkham Būakhamvongsā, Būalī Paphāphan, Sǭnphet Sīsulāt, Sulinthǭn Sīdāphǭn

ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Sūnthǭn Phommasǭn, Sǣo Mūnladok, Phāk visā Khanitsāt, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. Khana Kammāthikān Visākān

Khana Kammāthikān Visākān, Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Khamsǭn Thǭngmīsai, Bunnyǭ Phommabut, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. Phāk visā Phāsā Lāo-Vannakhadī

Phāk visā Phāsā Lāo-Vannakhadī, Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Bunsom Sīhālāt, Phīangsī Sǣnsathit, Vīangvilai Thīangchansai, Mahāvithanyālai hǣng sāt

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

6 図書 Thaksa phāsā

Dūangtā Manīvong, Mīsai Sukchalœ̄n, Mahāvithanyālai hǣng Sāt. Phāk visā Phāsā Lāo-Vannakhadī

Phāk visā Phāsā Lāo-Vannakhadī, Mahāvithanyālai hǣng Sāt

Khemphet Būlomsai, Pīangkham Pǭngthavīthǭng, Kongsī Chunlamanī, Khana Kammāthikān Visākān Mahāvithanyālai hǣng Sāt

ຄະນະກຳມາທິການວິຊາການມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ