Blank Cover Image

ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ : ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ "ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ" ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ / ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠨᠭ᠌ ᠦᠨ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ, ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠣ "ᠭᠡᠰᠡᠷ" ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠣᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠨᠭ᠌ ᠦᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ; [ᠰᠦᠯᠹᠦᠨᠭᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ]

フォーマット:
図書
タイトルのヨミ:
Geser-u̇n tuġuji : Baġarin "Geser-u̇n tuġuji" arban tabuduġar bu̇lu̇g
言語:
モンゴル語
出版情報:
[S.l.] : [s.n.], 1984
形態:
6, 103 p., [3] p. of plates : ill. ; 21 cm
著者名:
シリーズ名:
Geser-u̇n tuġuji-yin cubural bicig <BA77812942>
書誌ID:
BA77812953
子書誌情報
Loading
所蔵情報
Loading availability information

類似資料:

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 

Ȯbȯr Mongġol-un Neyigen-u̇n Sinjileku̇ Uqaġan-u Ku̇riyeleng-u̇n Udq-a Jokiyal Sudulqu Ġajar, Mendu̇bayar

Ȯbȯr Mongġol-un Arad-un Keblel-u̇n Qoriy-a

Ȯbȯr Mongġol-un kele udġ-a jokiyal teu̇ke sudulqu ġajar-un kele sudulqu tasuġ-un toli bicig-u̇n duġuyilang

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

《Ȯbȯr Mongġol-un ȯbertegen jasaqu oron-u toyimu bayidal》-i nayiraġulun biciku̇ duġuyilang, Sanicar

Ȯbȯr Mongġol-un arad-un keblel-u̇n qoriy-a

Obȯr Mongġol-un baġsi-yin yeke surġaġuli-yin Mongġol kele jokiyal sudulqu ġajar

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

Ȯbȯr Mongġol-un Mongġol Kele Bicig Udq-a Jokiyal Sudulqu Ġajar

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

Ȯbȯr Mongġol-un Ȯbertegen Jasaqu Oron-u arad-un jasaġ-un ordon-u qauli du̇rim-u̇n tobciy-a

Ȯbȯr Mongġol-un Baġsi-yin Yeke Surġaġuli-yin Kebleku̇ U̇iledbu̇ri

Dumdadu Ulus-un Neyigen-u̇n Sinjileku̇ Uqaġan-u Akademi-yin U̇ndu̇su̇ten-u̇ Udq-a Jokiyal Sudulqu Ku̇riyeleng, Qotala

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

Mongġol kele udq-a jokiyal sudulqu ġajar

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

Sudnamrabtan

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

Ȯbȯr Mongġol-un Baġsi-yin Yeke Surġaġuli-yin Mongġol Kele Jokiyal Sudulqu Ġajar

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

Mongġol u̇ndu̇su̇ten-u̇ erten-u̇ uran jokiyal-un cubural bicig nayiraġulqu komis

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ

Naiman moji ȯbertegen jasaqu oron-u Mongġol kele bicig-u̇n ajil-un qamjilcaqu duġuyilang-un alban ger, "Mongġol &hellip;

[s.n.]