close
1.

図書

図書
[ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ‍‍ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ / [ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ; ᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠪ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠯᠠᠪᠠ]]
1. Erdeni-yin erike
[Ġaldan jokiyaba ; Ardajab tayilburilaba]
出版情報: Kȯkeqota : Ȯbȯr Mongġol-un Arad-un Keblel-u̇n Qoriy-a, 1999
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
Galdan tusalaɣc̆i ; transcription by J. Gerelbadrakh ; edited by Yo. Janchiv
出版情報: Ulaanbaatar : Admon, 2007
シリーズ名: Monumenta historica mongolorum, Mongolian State University of Education ; t. 3, fasc. 1
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
[А. Позднѣевъ]
出版情報: Санктпетербургъ : Тип. Имп. академіи наукъ, 1883
所蔵情報: loading…
4.

図書

図書
Галдан Туслагч ; эрдэм шинжилгээний удиртгал, хөрвүүлэг, тайлбар бичсэн Дуутан Ж. Гэрэлбадрах ; редактор, Зээрд адуут Ё. Жанчив
出版情報: Улаанбаатар : "Бемби сан" хэвлэх үйлдвэр, 2010
所蔵情報: loading…
5.

図書

図書
Галдан ; Монгол бичгээс хөрвүүлж, эхүүдийн харьцуулан тулгаж, оршил бичин, тайлбар хийсэн Ж. Гэрэлбадрах, Д. Бүдсүрэн, П. Бямбахорол ; эрхлэн хэвлүүлсэн А. Цанжид ; хянан тохиолдуулсан Ш. Чоймаа
出版情報: Улаанбаатар : Соёмбо принтинг, 2006
所蔵情報: loading…
6.

図書

図書
[ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ‍ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ / ᠺᠠᠯᠳᠠᠨ᠂ ᠴᠡ᠊᠂ᠨᠠᠰᠣᠨᠪᠠᠯᠵᠢᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ‍ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡᠢ]
6. ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ‍ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ
ᠺᠠᠯᠳᠠᠨ ; ᠴᠡ᠊. ᠨᠠᠰᠣᠨᠪᠠᠯᠵᠢᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ‍ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠪᠡᠢ
出版情報: Улаанбаатар : Шинжлэх Ухаан, Дээд Боловсролын Хүрээлэнгийн, Эрдэм Шинжилгээний Хэвлэл, 1960
シリーズ名: Monumenta historica Instituti Historiae Comiteti Scientiarum Reipublicae Populi Mongoli ; t. 3, fasc. 1
所蔵情報: loading…