close
1.

図書

図書
Габриэль Гарсиа Маркес ; [Орос хэлнээс орчуулсан Г. Аким ; редактор, Б. Пүрэвбаатар]
出版情報: Улаанбаатар : Улсын Хэвлэлийн Газар, 1989
所蔵情報: loading…
2.

図書

図書
эмхэтгэн найруулсан Ж. Бат-Ирээдүй ; хянан тохиолдуулсан Хатагин Го. Аким
出版情報: Улаанбаатар : Мон-Эдюкэшн Пресс Хэвлэлийн Газар, 2005
所蔵情報: loading…
3.

図書

図書
Цэрэнгийн Дуламсүрэн, Батбаатарын Гантулга ; хариуцлагатай редактор, Г. Аким, Ж. Цэзэн ; редактор, Б. Тунгалаг, Б. Баярмаа, Г. Буянцэцэг
出版情報: Улаанбаатар : "Соёмбопринтинг" Хэвлэлийн Газар, 2011
所蔵情報: loading…
4.

図書

図書
Цэрэнгийн Дуламсүрэн, Батбаатарын Гантулга ; хариуцлагатай редактор, Г. Аким, Ж. Цэзэн ; редактор, Б. Тунгалаг
出版情報: Улаанбаатар : "Соёмбо принтинг" Хэвлэлийн Газар, 2011
所蔵情報: loading…
5.

図書

図書
П.П. Владимиров ; орчуулгын редактор Б. Дашцэрэн, Г. Аким
出版情報: Улаанбаатар : Улсын хэвлэлийн газар, 1975
所蔵情報: loading…
6.

図書

図書
Чингиз Айтматов ; [орчуулсан Г. Аким ; редактор, Г. Амар]
出版情報: Улаанбаатар : Улсын Хэвлэлийн Газар, 1989
所蔵情報: loading…
7.

図書

図書
Жеймс Чемберс ; [эрхлэн толилуулсан М. Мөнхжаргал ; орчуулсан Хатагин Го. Аким]
出版情報: Улаанбаатар : Ил Товчоо, 2001
所蔵情報: loading…
8.

図書

図書
Дандаа чянсан хэмээх Дэмчигдоржийн орчуулга ; эрхлэн хэвлүүлсэн, Г. Аким, М. Баярсайхан
出版情報: Улаанбаатар : "Соёмбо принтинг", 2015-2016
所蔵情報: loading…
9.

図書

図書
[ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ‍ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ / ᠭ᠊᠂ ᠠᠺᠢᠮ [ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠪᠠ ; ᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ, ᠬᠡᠰᠢᠭᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ, ᠪᠣᠶᠠᠨᠲᠦ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠪᠠ ; ᠰᠤᠳᠨᠠᠮᠸᠠᠨᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠨᠠᠪᠠ]]
9. ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠬᠡᠯᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠣᠯᠢ. 1. ᠬᠡᠪ
ᠭ᠊. ᠠᠺᠢᠮ [ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ ; ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ, ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠦ᠋ᠭᠦᠷᠡᠩ, ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ; ᠰᠣᠳᠨᠠᠮᠸᠠᠨᠭᠵᠢᠯ ᠬᠢᠨᠠᠪᠠ]
出版情報: [ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ] : ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠨᠭᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶ ᠠ, 1984
所蔵情報: loading…